Realizacje

Zrealizowane projekty środowiskowe:

 1. „Prognoza ocen oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji 2009-2013 w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania (Miasto i Gmina Kożuchów)
 2. „Prognoza ocen oddziaływania na środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji 2009-2020 w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania (Miasto Żagań)
 3. Dokumentacja na potrzeby wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla prywatnych przedsiębiorców (ZPR Zielona Góra, OW Olimp oraz inne),
 4. Załączniki IA i IB do wniosków w ramach dotacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na okres programowania 2007 – 2013,
 5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzepin,
 6. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Niegosławice,
 7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku (woj. lubuskie),
 8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierzwnik na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku (woj. zachodniopomorskie),
 9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karlino na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku wraz z Prognozą ocen oddziaływania na środowisko (woj. zachodniopomorskie),
 10. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku (woj. zachodniopomorskie),
 11. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zielona Góra na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku (woj. lubuskie),
 12. Doradztwo w zakresie pozyskania środków zewnętrznych dla Gminy Kargowa,
 13. Raport OOŚ dla biogazowni w m. Borowiec, gm. Siedlisko (w realizacji),
 14. Udział w panelu ekspertów z ramienia Zarządu Województwa Lubuskiego – ocena pod kątem OOŚ Priorytetów I-V ( na bieżąco),
 15. Dokumentacja na potrzeby budowy elektrowni fotowoltaicznej w gminie Żagań.