O nas

Energopol Odpady powstała z połączenia doświadczenia zielonogórskiej firmy Agroekoprojekt oraz wrocławskiej pracowni projektowej specjalizującej się w przygotowaniu opracowań inwestycyjnych. Posiadamy dwa oddziały w Polsce: we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Świadczymy usługi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami zarówno dla drobnych przedsiębiorców, jak i międzynarodowych korporacji.

W ramach prowadzonej działalności specjalizujemy się w:

  • wykonywaniu dokumentacji niezbędnych do uzyskania prawnej akceptacji emisji, m.in. uzyskanie  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (operaty ochrony powietrza), dokumentacji w celu zgłoszenia instalacji, uzyskania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń  wodnoprawnych oraz innych zgodnych z profilem działalności spółki, a także dokumentacji niezbędnych na etapie procesów inwestycyjnych - czyli opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub raportu oddziaływania na środowisko;

  • pozyskiwaniu dofinansowania ze środków krajowych oraz dotacji celowych UE na inwestycje o charakterze proekologicznym;

  • organizacji procesu transgranicznego przemieszczania odpadów oraz dostarczania surowców na potrzeby odzysku, recyklingu i energetyki zawodowej.

Świadczymy również usługi w zakresie badania rynku pod kątem możliwości pozyskania określonych źródeł odpadów na terenie Polski z różnych sektorów gospodarki oraz kojarzymy partnerów polsko-niemieckich mogących kooperować w zakresie utylizacji odpadów w inny sposób niż poprzez ich deponowanie na składowiskach odpadów.

Zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje fachowe i rzetelne usługi, wykonane z zastosowaniem nowoczesnych technik.

Zainteresowanym podmiotom polecamy w szczególności powierzenie naszej firmie prowadzenia spraw dotyczących ochrony środowiska (tzw. zarządzanie ochroną środowiska). Wykonujemy również audyty w obszarze ochrony środowiska, wskazujące miejsca wymagające szczególnej uwagi z tytułu obowiązków prawnych ciążących na przedsiębiorcach.